Koordynatorzy

Koordynator ds. praktyk studenckich i karier

dr Maksymilian Galon

maksymilian.galon@uj.edu.pl

Więcej informacji

Zakres obowiązków:

 1. Kierowanie i nadzór nad programami praktyk studenckich.
 2. Kontakt z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w zakresie organizacji praktyk i karier studenckich.
 3. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.

Koordynator ds. strony internetowej

dr Jakub Żurawski

jakub.zurawski@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja i nadzór nad treściami zamieszczanymi na stronie internetowej INPiSM.
 2. Kierowanie Zespołem ds. strony internetowej, powołanym przez Dyrektora INPISM w składzie:
 1. Zastępowanie Koordynatora ds. promocji i reklamy.
 2. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.

Koordynator ds. Programu Erasmus

dr Małgorzata Kułakowska

malgorzata.kulakowska@uj.edu.pl

Informacja o terminach dyżurów w USOSweb

 

Proszę sprawdzić -> https://inp.uj.edu.pl/erasmus


Zakres obowiązków:

 1. Uzgadnianie warunków wymiany międzynarodowej pracowników i studentów w ramach umów dwustronnych zawieranych przez Instytut.
 2. Rekrutacja studentów INPiSM do wyjazdu na stypendia w ramach Programu Erasmus.
 3. Nadzorowanie pobytu studentów w uczelni zagranicznej.
 4. Organizowanie pobytu studentów zagranicznych we współpracy z Biurem Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.
 5. Dbałość o dobry wizerunek INPiSM w otoczeniu zewnętrznym.