Egzaminy - sesja lato 2021/2022

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Dyżury w sesji:

20.06. dyżur online MS Teams - godzina dyżuru zostanie podana w terminie późniejszym,

27.06. godz.12:00-13:00 dyżur stacjonarny, gab.411

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Socjologia - I P

20.06.2022 r.(poniedziałek), godz. 9:00, sala 0.38, ul.Reymonta 4;

Socjologia - I SM

22.06.2022 r.(środa), godz.9:00, sala 0.27, ul.Reymonta 4.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polski system polityczny - II P

20.06.br. godz.9:00-10:00, sala 0.25,

05.09.br. godz.9:00-10:00, sala 202.

Dyżury w sesji:

20 bm. godz. 13.30 - 13.30;

27 bm. godz. 9.00 - 10.00.

 

Dr Edyta Chwiej

Demografia - II SM

22.06.2022 r. godz. 9:30-11:00, sala 0.38

Statystyka i demografia - politologia III r. I stopnia

20.06.2022 r. godz. 11:00-12:30, sala 0.38

Statystyka i demografia - politologia I r. SUM

23.06.2022 r. godz. 9:30-11:00, sala 0.25

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ

Dyżur w sesji: wtorek 21.06. godz.11:00 MS Teams.

 

Dr Agnieszka Czubik

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych - III SM - zaliczenie na podstawie prac zaliczeniowych

 

Dr Zbigniew Czubiński

21.06.2022 r. (wtorek) - sala 0.27

godz. 15:00 - Prawo UE - III SM

godz. 16:00 - Prawo UE - II P II st.

godz. 17:00 - Prawo gospodarcze UE - II SM II st.

godz. 18:00 - Prawo dyplomatyczne i konsularne - II SM

godz. 19:00 - Organizacja i technika służby zagranicznej - III SM

Termin poprawkowy: 12.09.2022 r. -  sala 0.27

godz. 15:00 - Prawo UE - III SM

godz. 16:00 - Prawo UE - II P II st.

godz. 17:00 - Prawo gospodarcze UE - II SM II st.

godz. 18:00 - Prawo dyplomatyczne i konsularne - II SM

godz. 19:00 - Organizacja i technika służby zagranicznej - III SM

Dyżur w sesji letniej i poprawkowej będzie się odbywał tak jak w semestrze letnim czyli online w poniedziałki sesyjne od godz.18:30-19:30.

 

Dr Michał Dulak

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN, st.niestacjonarne

26.06.2022 r. (niedziela), godz.12:00, sala 142

Dyżur w sesji letniej w poniedziałek 20 czerwca w godz. 10:00-12:00.
 

 

Dr Katarzyna du Vall

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej (II rok politologii, I st.) - 30 czerwca 2022 r. godz. 11:00-12:00 - sala 0.27

Wprowadzenie do prawa (I rok politologii, I st.), 30 czerwca 2022 r. godz. 12:30-13:30 - sala 0.27

 

Dr Dominika Dziwisz

Dyżur w sesji: 24 czerwca o godz.16:00-17:00, sala 313

 

Dr Dominika Dziwisz/ dr Wojciech Michnik

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - studia stacjonarne

29.06.2022 r. godz. 10:00-11:00, sala 0.27,

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - studia niestacjonarne

24.06.2022 r. godz. 17:00-18:00, sala 0.38.

 

Dr Dominika Dziwisz/ dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, III SM

24.06.2022 r. godz. 14:00, sala 435.

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa, BN, I rok, egzamin pisemny

24.06. godz. 11:30-13:00, sala 0.27

Systemy i modele bezpieczeństwa, BN I rok, egzamin pisemny,

23.06. godz. 11:00-12:30, sala 0.25

Systemy i modele bezpieczeństwa, SM III rok, egzamin pisemny,

23.06. godz. 12:30-14:00, sala 0.27

 

Dr Maksymilian Galon

Internet: obszar i narzędzia partycypacji - I P

20.06.22 r. godz. 8:00, sala 202,

12.09.22 r. godz. 8:00, sala 202.

Dyżury w sesji letniej i poprawkowej - poniedziałki, godz. 9:30-10:30, pok. 412.

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

24.06.22 r. godz. 17:00, sala 0.27 - egzaminy z przedmiotów obowiązkowych,

24.06.22 r. godz. 18:00, sala 0.27 - egzaminy z przedmiotów fakultatywnych,

15.09.22 r. godz. 17:00, sala 0.27 - egzaminy z przedmiotów obowiązkowych,

15.09.22 r. godz. 18:00, sala 0.27 - egzaminy z przedmiotów fakultatywnych.

 

Dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne, III r. SM

Termin I - 22 czerwca godz. 10:00 - 12:00, sala 142,

Termin II - 02 września godz. 10:00 - 11:00, sala 142.
 

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - II SM

20.06.2022 r. w godz.10:00, s.0.27, ul.Reymonta 4;

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku - I SM

20.06.2022 r. w godz.11:00, s.0.27, ul.Reymonta 4.

 

Dr hab. Olgierd Grott,prof.UJ

Polska myśl polityczna - II P

22.06. i 05.09. godz. 16:00, sala 0.25

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wspólnota wywiadowcza USA - III BN

21.06.22 r. godz.10:00-11:00, sala 238, 

28.06.22 r. godz. 16:00, sala. 0.25,

07.09.22 r. godz. 9:30-10:30, sala 238;

Studia wywiadowcze - II BN

21.06.22 r. godz.10:00-11:00, sala 238,

28.06.22 r. godz. 16:00, sala. 0.25,

07.09.22 r. godz. 9:30-10:30, sala 238;

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III BN

21.06.22 r. godz.11:00-12:15, sala 238,

28.06.22 r. godz. 17:00, sala. 0.25,

07.09.22 r. godz. 9:30-10:45, sala 238.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III BN, studia niestacjonarne

25.06.22 r. godz.10:00-11:15, sala 142,

10.09.22 r. godz.10:00-11:15, sala 142.

Dyżur w sesji: 28 czerwca, godz. 14.45-15.45, p. 316

 

Dr Wiktor Hebda

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II SM, spec. bezpieczenstwo międzynarodowe

21.06.22 r. godz.10:00, sala 435,

02.09.22 r. godz.10:00, sala 435.

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II BN - s.niestacjonarne

19.06.22 r. godz.11:45, sala 238,

04.09.22 r. godz.11:45, sala 238.

Dyżur w sesji: 21.06.22, godz. 10.30-11.30, sala 317 (możliwość kontaktu także poprzez platformę MS Teams).

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof.UJ

Prawa i wolności obywatelskie (politologia, III rok)

29 czerwca,  godz. 9:00 - 10:30, s.0.38

14 września, godz. 9:00-10:30, s.0.25

Podstawy prawa karnego w Polsce (BN, II stopień, I rok, niestacjonarne)

25 czerwca, godz.11:00-12:00, s.0.38

10 września, godz.8:00-9:00, s.0.38
 
 

Dr hab. Agnieszka Kastory,prof.UJ

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  - I BN IIst.

20 czerwca od 9:00 do 10:00 - sala 435,

27 czerwca od 9:00 do 10:00 - sala 435,

5 września od 9:00 do 10:00 - sala 435.

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st.

20 czerwca od 10:15 do 11:15 - sala 0.25,

27 czerwca od 10:15 do 11:15 - sala 0.25,

5 września  od 10:15 do 11:15 - sala 435.

Szlaki żeglugowe w stosunkach międzynarodowych - I SM

20 czerwca od 11:30 do 12:30 - sala 0.25,

27 czerwca od 11:30 do 12:30 - sala 0.25,

5 września  od 11:30 do 12:30 - sala 435.

Dyżury w sesji:

dyżur w poniedziałki 20 i 27 czerwca w godz. od 12:30-13:30 w s. 420.

 

Dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ

Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej - I SM

21.06. godz. 9:00-10:00, sala 0.27

Realizm polityczny - I P

21.06. godz.10:00-11:00, sala 0.25

Dyżur w sesji; wtorek 21.06 g. 8.15 p. 413.

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo,prof.UJ

Myśl polityczna - historia i współczesność - I P

23.06.2022 r. godz. 10:00, sala 0.27

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

Myśl polityczna - II BN

23.06.2022 r. godz. 11:00, sala 0.27

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

Dyżur: 27 czerwca br. od godz. 11:00-12:00, gab.411

 

Dr Mateusz Kolaszyński

Organizacja służb specjalnych RP - I BN II st.

22.06. godz. 11:15-12:45, s.0.38

13.09. godz. 9:00-10:30, s.435

Dyżury:

22.06. - godz. 10:15, s. 316

13.09. - godz. 10:30, s. 316

 

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

Dyżury w sesji:

20 czerwiec (poniedziałek), godz. 10.30-11.30, MS Teams

21 czerwiec (wtorek), godz. 10.30-11.30,  dyżur stacjonarny, p. 423

27 czerwiec (poniedziałek), godz. 10.30-11.30, MS Teams

 

Dr hab.inż. Bogdan Kosowski, prof.UJ

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I BN II st. studia niestacjonarne

I termin 18.06.2022 r. godz. 11.00, sala 0.38,

II termin 3.09.2022 r. godz. 11.00, sala 142;

Zarządzanie kryzysowe - II BN, studia niestacjonarne

I termin 18.06.2022 r. godz. 12.00, sala 0.38,

II termin 3.09.2022 r. godz. 12.00, sala 142;

Zarządzanie kryzysowe - II BN, studia stacjonarne

I termin 20.06.2022 r. godz. 14.00, sala 0.27,

II termin 5.09.2022 r. godz. 14.00, sala 0.25;

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego - I BN, studia stacjonarne

I termin 20.06.2022 r. godz. 15.00, sala 0.27,

II termin 5.09.2022 r. godz. 15.00, sala 0.25.

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

27.06.22 r. godz.13:00, sala 0.38,

13.09.22 r. godz.13:00, sala 0.25.

Bezpieczeństwo i obronność państwa - I BN II st.

27.06.22 r. godz.14:00, sala 0.38,

13.09.22 r. godz.13:00, sala 0.25.

Dyżur w sesji:

20.06.2022 r. (poniedziałek) w godz. 12:00-13:00, on line na MS Teams

 

Dr Magdalena Kozub-Karkut

Metodologia bezpieczeństwa - I BN

21.06.22 r. godz. 11:00-12:30, sala 0.38

 

Dr hab. Renata Król-Mazur

studia niestacjonarne - I BN II st.

26.06.22 r. godz. 10:00, sala 0.38

 

Dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Teorie wojny i pokoju - I SM

24.06.22 r. godz.13:15-14:45, s.0.27

05.09.22 r. godz. 09:00-10:30, s.0.27

Procesy globalizacyjne - I SM II st.

24.06.22 r. godz.13:15-14:45, s.0.27

05.09.22 r. godz. 09:00-10:30, s.0.27

Dyżury w sesji:

21.06 (wtorek), godz. 09:00-10:00, pok. 315,

24.06 (piątek), godz. 11:00-12:00, pok. 315,

30.06 (czwartek), godz. 08:30-09:30, pok. 315.

 

Dr Małgorzata Kułakowska

Metody badawcze w stosunkach międzynarodowych - warsztat - zaliczenie w formie projektu, termin na przesyłanie projektów: 20 czerwca

Dyżury Dr Kułakowskiej w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2022:

23.06.2022, czwartek, 16:00-17:00

28.06.2022, wtorek, 12:00-13:00

Dyżury odbędą się w formule hybrydowej - online (MS teams, kod do zespołu aid7c0f) oraz stacjonarnie (Reymonta 4, pokój 422), z tym że pierwszeństwo będą miały konsultacje w formie stacjonarnej

 

Dr Bartosz Kwieciński

Europejska polityka medialna

Media w Polsce i na świecie

pierwszy termin - sala 435

22.06. 16:00-18:00,

29.06. 16:00-18:00;

sesja poprawkowa - sala 435

07.09. 16:00-18:00,

14.09. 16:00-18:00.

Dyżury: środa, godz.15.30-17:00

 

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia Polski - II BN

20.06.22 r. godz.16:00, sala 0.27,

06.09.22 r. godz.11:00, sala 0.27;

Historia polityczna Polski XX wieku - I P

21.06.22 r. godz.16:00, sala 0.38,

06.09.22 r. godz.13:00, sala 0.27.

 

Dr Krzysztof Mazur

Polityka gospodarcza (SM)

28.06, godz. 10.00-11.00 - sala 0.38

Polityka gospodarcza (Politologia)

28.06, godz. 8.30-9.30 - sala 0.38

Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie

28.06, godz. 12.30-14.30 (egzamin ustny, gabinet)

 

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Międzynarodowe stosunki militarne (studia niestacjonarne) - 19.06.2022, godz. 13:30-14:30, sala 0.38

 

Dr Wojciech Michnik/ dr Dominika Dziwisz

Dyżur w sesji: 29 czerwca od 10:00-11:30 w sali 318,  w sesji poprawkowej 2 września od 10:00-11:00 w pokoju 318

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - studia stacjonarne

29.06.2022 r. godz. 10:00-11:00, sala 0.27,

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa - studia niestacjonarne

24.06.2022 r. godz. 17:00-18:00, sala 0.38.

 

Dr Joanna Mormul

Dyżury w sesji:

sesja egzaminacyjna letnia: 20 czerwca, godz. 9:00-10:00 pok. 315

sesja egzaminacyjna letnia poprawkowa: 5 września, godz. 9:00-10:00, pok. 315

 

Dr Agnieszka Nitszke

Politologia III rok studia I stopnia, Integracja europejska: 21 czerwca 2022 r. godz. 10.00, sala 0.27

Politologia I rok studia II stopnia, Polityki europejskie: 22 czerwca 2022 r. godz. 12.00, sala 0.27

Stosunki Międzynarodowe I rok studia II stopnia, Globalizacja i regionalizacja: 22 czerwca 2022 r. godz. 13.00, sala 0.27

Dyżury w sesji:

21 czerwca godz. 11.00-12.00, gab. 418 oraz platforma MS Teams,

30 czerwca godz. 10.00-11.00, gab. 418 oraz platforma MS Teams.

 

Dr Arkadiusz Nyzio

Zarządzanie kryzysami społecznymi oraz Zarządzanie kryzysami politycznymi, studia stacjonarne i niestacjonarne - zaliczenie poprzez pracę pisemną złożoną do końca roku akademickiego
 
Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi, ćwiczenia - zaliczenie poprzez pracę pisemną złożoną do końca roku akademickiego.
 

Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi - IBN II st.

21.06. godz.14:00, sala 0.38 (120 osób)

01.09. godz. 14:00, sala 0.38 (120 osób)

Bezpieczeństwo lokalne RP - IBN II st.

20.06. godz.14:00, sala 0.38

01.09. godz.15:00, sala 0.38

Dyżury w sesji:

20 czerwca (poniedziałek), godz. 18, MS Teams

1 września (czwartek), godz. 18, MS Teams

 
 

Dr Piotr Obacz

Historia Polski (ćwiczenia):kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach,

termin poprawkowy dla wszystkich grup: 6 września (wtorek), godz. 9:45-11:15, s.435.

Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej:kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach,

termin poprawkowy: 6 września (wtorek), godz. 8:00-9:30, s.435.

Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku - I SM - zaliczenie ustne

obie grupy - 28 czerwca (wtorek), od godz. 12:00, s.435,

termin poprawkowy: 6 września (wtorek), godz. 11:30-13:00, s.435

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Ethics and International Relations dla II SM II st.

21.06.br. wtorek od godz. 9:00-10:30 w Auli 0.38.

Ethics and International Relations dla I roku

21.06.br. wtorek od godz. 10:00-14:00 na podstawie eseju pisanego online - take home

 

Dr Marta Polaczek-Bigaj

Historia Ustroju Polski XX - II BN s.niestacjonarne

26.06 godz. 8:00 (niedziela) oraz 4.09 godz. 8:00 Reymonta 4, pok.415

Dyżur on line - Teams 24.06 godz. 19-20.30 
 

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie (konwersatorium) – I SM II stopnia
28.06.2022 r.(wtorek), pok. 311, egz. ustny od godz. 8.00 (zapisy u prowadzącego)
 
Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie (wykład) – II SM II stopnia
29.06.2022 r.(środa), pok. 311, egz. ustny od godz. 8.00 (zapisy u prowadzącego)
 
Siły zbrojne we współczesnym świecie – I SM II stopnia
20.06.2022 r.(poniedziałek), pok. 311, egz. ustny od godz. 8.00 (zapisy u prowadzącego)
 
Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA – II SM II stopnia

22.21.06.2022 r.(wtorek), pok. 311, egz. ustny od godz. 8.00 (zapisy u prowadzącego)

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Samorząd terytorialny (II politologia, I stopień):

24 czerwca 2022 r. (piątek) w godz.9.00 – 10.00, sala 0.27,

9 września 2022 r. (piątek) w godz.9.00 – 10.00, sala 0.25;

System bezpieczeństwa RP (I rok, bezpieczeństwo narodowe, II stopień, studia stacjonarne):

24 czerwca 2022 r. (piątek) w godz.10.00 – 11.00, sala 0.27,

9 września 2022 r. (piątek) w godz.10.00 – 11.00, sala 0.25;

System bezpieczeństwa RP (I rok, bezpieczeństwo narodowe, II stopień, studia niestacjonarne):

25 czerwca 2022 r. (sobota) w godz.8.00 – 9.00, sala 0.38,

3 września 2022 r. (sobota) w godz. 8.00 – 9.00, sala 0.38.

Dyżury w sesji:

1. 24 czerwca 2022 r. (piątek) w godz. 11.00 – 12.00, pokój nr 412 ul. Reymonta 4.

2. 30 czerwca 2022 r. (czwartek) w godz.9.00 – 10.00, pokój nr 412, ul. Reymonta 4.

3. 9 września 2022 r. (piątek) w godz.11.00 – 12.00, pokój nr 412, ul. Reymonta 4.

4. 12 września 2022 r. (poniedziałek) w godz.8.00 – 9.00, pokój nr 412 ul. Reymonta 4.

 

 

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - historia i współczesność - I P

23.06.2022 r. godz. 10:00, sala 0.27

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

Myśl polityczna - II BN

23.06.2022 r. godz. 11:00, sala 0.27

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa - I BN

28.06.2022 r. godz. 12:00, sala 0.27

 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe, 24 czerwca 11:00 - sala 435,

Sesja poprawkowa: 5 września, godz. 11:00 - sala 101;

Status kobiety w islamie, 24 czerwca godz. 12:30 - sala 435,

Sesja poprawkowa: 5 września, 12:30 - sala 101.

 

Dr Paweł Ścigaj

Termin I (2 terminy, z których proszę wybrać 1)

Teoria, polityki, politologia, II stopnia, egzamin, 20 czerwca, godz. 10:00-12:00, sala 142,

Termin II

Teoria, polityki, politologia, II stopnia, egzamin, 27 czerwca, godz. 10:00-12:00, sala 142,

Termin w sesji poprawkowej

Teoria, polityki, politologia, II stopnia, egzamin poprawkowy, 5 września, godz. 10:00-12:00, sala 142.

 

Dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

Media i komunikowanie społeczne - I P

28.06.2022 r. godz.10:00, sala 0.25

Dyżury w sesji:

21.06.2022, wtorek, 10:30-11:30,

28.06.2022, wtorek, 10:45-11:45.

Dyżury odbędą się w formule hybrydowej - online (MS Teams, ) oraz stacjonarnie (Reymonta 4, pokój 414).

 

Dr Olesia Tkachuk

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM

23.06.2022 r. godz. 11:30, s. 435

05.09.2022 r. godz. 11:30, s. 141
 
Dyżur w sesji letniej:
23 czerwca (czwartek), godz. 13:00-14:00, platforma MS Teams/ul. Reymonta 4, pok. 418
 
 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

23.06.22 r. godz. 8:00-9:45, sala 0.27

08.09.22 r. godz. 10:00-11:30, sala.0.27

Ekonomia - I P

27.06.22 r. godz. 9:00-10:30, sala.0.27/ sala 0.38

08.09.22 r. godz.10:0011:30, sala.0.27

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM

23 czerwca 2022 r. godz. 17.00-18.15, aula 039;  

1 września 2022 r. godz. 17.00-18.15, sala 027;  

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II st.

23 czerwca 2022 r. godz. 17.00-18.15, aula 039;  

1 września 2022 r. godz. 17.00-18.15, sala 027;  

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE - III BN

23 czerwca 2022 r. godz. 18.15-18.45, sala 027;  

1 września 2022 r. godz. 18.15-18.45, sala 027.

 

Dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Nauka o państwie i prawie - I BN

22.06.22 r. godz. 15:00, sala 0.27

01.09.22 r. godz. 8:30, sala 0.27

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

21.06 g. 11:30 stosunki międzynarodowe II rok Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery - sala 0.25

21.06 g. 12:30 bezpieczeństwo narodowe ll rok Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze - sala 0.25

21.06 g. 13:30 - 14:30 bezpieczeństwo narodowe ll rok Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze - st. niestacjonarne - sala 0.25

 

Dr Beata Zając

Dyżury w sesji:

środa 22 czerwca, g. 14.00; czwartek 22 czerwca g. 14; wtorek 28 czerwca g. 11.00; środa 29 czerwca g. 11.00.

Dyżury będą odbywać się stacjonarnie w pok. 414.

 
 

Dr Jakub Żurawski

Dyżury w sesji egzaminacyjnej odbęda się:

20.06, godz. 9:30-10:30, tylko online w MS Teams

28.06, godz. 9:30-10:30, tylko online w MS Teams dyżur odwołany

30.06, godz. 11:00-12:00 online w MS Teams oraz w pok. 414

W sprawie innych terminów proszę o kontakt mailowy.