Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Członek zespołu Ministerstwa Edukacji i Nauki do spraw raportu na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki do oceny podręczników z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Członek-założyciel Stowarzyszenia Studiow Strategicznych. Członek Komisji Orientalistycznej PAN.

Zainteresowania badawcze:

Stosunki międzynarodowe, Azja Południowa, Pakistan – polityka wewnętrzna i zagraniczna, Afganistan – polityka wewnętrzna i zagraniczna, terroryzm międzynarodowy, Policja Państwowa (1918-1939), historia wojskowości.

Prowadzone prace badawcze:

 • Narratives and perceptions of the ISAF mission in Poland w ramach projektu: "Narratives and perceptions of the ISAF mission in five European countries (Netherlands, UK, Italy, Poland and Germany)" Universität der Bundeswehr München
 • "They Polished Royal Pakistan Air Force"
 • Wojny Indyjsko - Pakistańskie 1947-1999
 • Początki tworzenia się formacji polskich formacji policyjnych na ziemiach polskich – IPN

Wybrane publikacje

Monografie:

 1. Armia Pakistanu. Wojny z Indiami 1947-2017, Kraków 2018
 2. Armia Pakistanu - Kultura Strategiczna, Kraków 2018
 3. Pakistan. Pierwsze 70 lat. Kraków 2017
 4. They Polished Royal Pakistan Air Force. Kraków 2016
 5. Policja Państwowa i inne instytucje bezpieczeństwa na Wileńszczyźnie w latach 1918-1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
 6. Konna Policja Państwowa, Edipresse, Warszawa 2014.
 7. Kobieca Policja Państwowa II RP w walce z międzynarodowym handlem ludźmi, Sowa, Warszawa-Kraków 2014.
 8. Af-Pak. Znaczenie pogranicza afgańsko-pakistańskiego dla bezpieczeństwa regionalnego w latach 1947-2011, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
 9. Pakistan. Historia i współczesność, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.
 10. Polskie orły nad Himalajami, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.
 11. Pakistan-Afganistan. Trudne sąsiedztwo, MAW Korona, Kraków 2006.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Dr hab. Adam Drath (1904–1942) – polski pionier badań geologicznych Afganistanu. (w:) Nowa Polityka Wschodnia 3/2020
 2. Konflikt indyjsko-pakistanski 2019. Eskalajcja wojny o Kaszmir, czy kampania wyborcza N. Modiego? (w:) I. Oleksiewicz, M. Lorek, J. Puacz-Olszewska, W. Lewicki, Zagrozenia bezpieczenstwa we wspolczesnym swiecie". Rzeszow 2020 s. 91-98
 3. Wojna indyjsko-pakistanska 1947, 1965, 1971 roku oraz na początku XXI wieku jako przykład konfliktu asymetrycznego (w:) W. Bartoszek, L. Nadolski (red.) Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Zbiór studiów t.6, Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych 2019, s. 7-28.
 4. Pakistan wobec wojny w Bośni i Hercegowinie [w:] M. Korzeniewska-Wiszniewska, A. Kastory, R. Woznica (red.) Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty Historyczne i Politologiczne. Kraków 2019 isbn 978-83-233-4495-7 s.143-152
 5. Tworzenie się struktur policyjnych państwa polskiego na Ziemi Krakowskiej [w:] T. Ściężor (red.) Tutaj zaczęła się wolność. Wybrane zagadnienia z dziejów Prokocimia i Podgórza w latach 1914-1918. Kraków 2019 s. 99-111
 6. Strategiczna współpraca Pakistanu z Iranem, [w:] R. Czulda [red.], Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej. Motywacje i kierunki polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2019, s. 311-337.
 7. Energetyka wodna w Pakistanie. Szanse i zagrożenia [w:] Polityka i Społeczeństwo nr 2(16)/2018 s.71-82
 8. Khyber Rifles - pakistańska jednostka paramilitarna w ochronie granicy z Afganistanem. [w:] A. Szwed-Walczak, Ł. Lewkowicz, Ł. Jędrzejski, Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski, t.3. UMCS, Lublin 2016, s. 493-507.
 9. Inter Services Intelligence-służby specjalne Pakistanu (Inter Services Intelligence - special services of Pakistan) [w:] M. Górka (red.) Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku, Diffin, Warszawa 2016, s. 249-268.
 10. Pakistan po wycofaniu sił NATO z Afganistanu. Perspektywy i zagrożenia, [w:] J. Marszałek-Kawa J., M. Gołda-Sobczak (red.), Polityczne i gospodarcze problemy współczesnej Azji, Toruń 2016, s. 171-196.
 11. Strategic shift in Pakistan-Russia relations and its influence on security in South Asia [in:] M. Nakashidze (ed.) IACESS 2016 Education and Social Sciences, Ioint Conference Procedings. Batumi 2016, pp. 125-130.
 12. China-Pakistan Economic Corridor. Chances and Challenges [in:] 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM ,Vienna 2016, Book2, vol. 1, pp. 65-73.
 13. Polityka zagraniczna w kampaniach wyborczych 2015 roku [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.) Oblicza kampanii wyborczych 2015, WUJ, Kraków 2016, s. 443-456.
 14. Policja Państwowa Litwy Środkowej 1920-1922 [w:] Bezpieczeństwo Europy, Bezpieczeństwo Polski, t.2, (red.) E. Maj, W. Sokół, K. Mazurek, A. Szwed-Walczak, Lublin 2016.
 15. Udział Saifa-ul Azama w wojnie sześciodniowej wg źródeł pakistańskich i banglijskich [w:] K. Kubiak, Ł. M. Nadolski, Wojna Sześciodniowa 1967, Zabrze-Tarnowskie Góry 2015.
 16. Pakistan after withdrawal of NATO forces from Afghanistan. Prospects and threats [in:] M. Nakashidze (ed.), IACLPM 2015 International Academic Conference of Law, Politics and Management, Batumi 2015, pp. 172-278.
 17. Pakistani Reaction on Arab Spring [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka, A. Kadri (ed.) North Africa in the Process of Changes. Political, Legal, Social and Economic Transformations, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 71-91.
 18. Rola mediów w polityce wewnętrznej i zagranicznej Pakistanu [w:] M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska (red.) Media. Business. Culture. Social and Political Role of the Media, vol.2., Kinvara Co. Galway - Gdynia 2015.
 19. Współpraca z Pakistanem w dziedzinie technologii nuklearnych [w:] A. Malantowicz, Ł. Smalec (red.), Stabilizacja czy destabilizacja? Społeczność międzynarodowa wobec programu nuklearnego Iranu, WDiNP UW, Warszawa 2014.
 20. Nacjonalizm pasztuński i fundamentalizm islamski wobec pendżabizacji i modernistycznego państwa islamskiego [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie, J. Jarząbek, T. Szyszlak (red.), Kraków 2014, s. 26-65.
 21. Porozumienie z Iranem - kredyt zaufania dla Hasana Rouhaniego [w:] P. Musiałek, M. Przydacz (red.), 10 najważniejszych wydarzeń 2013 roku. Perspektywa Polska, Dyplomacja i Polityka, Kraków 2014, s. 38-42.
 22. Pakistan wobec kwestii afgańskiej – jeszcze główny rozgrywający, bierny świadek czy już ofiara? (eng: Pakistan: Playmaker, Witnes or the victim?) [w:] J. Gajda, T. Otłowski, I. Bil (red.), Afganistan po zakończeniu misji ISAF - Szanse i wyzwania, Fundacja Amicus Europae, Warszawa 2014, s. 43-53.
 23. Konflikt indyjsko-pakistański w perspektywie koncepcji Kennetha Waltza i Johna Maersheimera, [w:] E. Haliżak, J. Czaputowicz, Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, Warszawa 2014.

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 1. NATO in Afghanistan and State Building. What Went Wrong?NATO Towards the Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit, Łódź 2016
 2. Strategic Shift in Pakistan-Russia relations and its influence on security in South Asia. IACESS, the International Institute for Academic Development, Budapeszt 2016
 3. China-Pakistan Economic Corridor. Chances and Challenges - 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM Wiedeń 2016
 4. Pakistan after withdrawal of NATO forces from Afghanistan. Prospects and threats. IACESS, the International Institute for Academic Development, Wilno 2015.

Stypendia, nagrody i odznaczenia

 1. W lutym 2024 r. odznaczony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem "Pro Bono Poloniae". 
 2. W październiku 2022 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
 3. W kwietniu 2022 uhonorowany złotym medalem "za zasługi dla obronności Kraju", przyznawanym osobom, które posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego oraz swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.
 4. W marcu 2016 r. uhonorowany medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia za osiągnięcia naukowe (2006, 2012, 2013, 2015 i 2016).

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek rady naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (2016)
 • European Association for South Asian Studies (2014)
 • Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych (2013)
 • Royal Society for Asian Affairs (2013)
 • Członek rady naukowej czasopisma „Central Asia” – Uniwersytet Peszawarski (Pakistan) (2004).
 • Członek-założyciel Stowarzyszenia Studiow Strategicznych

Staże naukowe

 • Staż naukowy w Institute of Strategic Studies w Islamabadzie
 • Wizytacja naukowa w School of Oriental and African Studies w Londynie (2009).

Wykłady gościnne za granicą

 • Klub Jagielloński, Londyn, 2016
 • Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, Litwa, 2014.