Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty (dane archiwalne)

Infomujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształcenie doktorantów  przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji odbywa się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Zamieszczone poniżej dane mają charakter archiwalny i dotyczą okresu, w którym kształcenie doktorantów i przyznawanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o polityce odbywało sie w Instytutcie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.