Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawy dydaktyki akademickiej – warsztaty Ars Docendi

Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi przy współpracy Biura Doskonalenia Kompetencji ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych wykładowców akademickich na trzydziestogodzinny kurs pt. "Podstawy dydaktyki akademickiej – warsztaty Ars Docendi”. Odbywać się on będzie w semetrze letnim 2022/2023, a jego ukończenie nie tylko podniesie Państwa kompetencje dydaktyczne, ale także ułatwi odpowiedź na – zadawane przez Polską Komisję Akredytacyjną – pytania o doskonalenie dydaktyczne wykładowców ocenianych kierunków studiów oraz o działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.   
 
Szczegóły kursu dostępne są na stronie: https://arsdocendi.uj.edu.pl/warsztaty/kursy-nauczyciele. Zajęcia rozpoczynają się już 22 marca br. – rejestracja na kurs zostanie otwarta 7 marca o godz. 9:00, a zakończona 12 marca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 
Koordynatorka kursu: dr Iwona Maciejowska, prof. UJ
 
Liczba godzin: 32
 
Miejsce: ul. Ingardena 6, (siedziba Centrum Wsparcia Dydaktyki), sala 1.10 (I piętro)
 
Terminy zajęć:
środy:
22, 29 marca
5, 19, 26 kwietnia
10, 17, 24 maja
 
Godzina: 16:00 - 17:30 oraz 17:45 -19:15
 
Liczba miejsc: 18 
 
Zapisy: za pomocą formularza w terminie od 7 marca od godz. 9:00 do 12 marca do godz. 23:59.
 
Przed otwarciem formularza zostaniecie Państwo poproszeni o zalogowanie się (login i hasło jak do poczty uniwersyteckiej).
 
Informacja o zakwalifikowaniu się na kurs wysyłana jest uczestnikom drogą mailową, po zakończonej rekrutacji. 
 
Warunki ukończenia kursu: 
 
  • obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalna nieobecność na 3 pojedynczych zajęciach),
  • zaliczenie pracy pisemnej (lista tematów zostanie podana na platformie PEGAZ pod koniec kursu),
  • aktywność na platformie PEGAZ związana z realizacją zadanych przez Prowadzących zadań,
  • rozmowa zaliczeniowa z Prowadzącym zajęcia, u którego pisana była praca.
 
Liczba punktów ECTS: 2 ECT