Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy studencki zespół badawczy. Badania: „Komunizm – z przeszłości do teraźniejszości"

Miło nam poinformować, że w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ powstał nowy studencki zespół badawczy, który będzie realizował projekt naukowy: „Komunizm – z przeszłości do teraźniejszości. Studenckie badania naukowe nad zjawiskiem wykorzystywania komunistycznego dziedzictwa ideologiczno-politycznego przez współczesne partie komunistyczne”.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim – POB Heritage (MiniGRANTY Edycja III).

Członkowie zespołu badawczego

dr Piotr Obacz - kierownik projektu

Adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ.

dr Piotr Obacz

Magdalena Maciąg

Studentka III roku Politologii; Jej zainteresowania naukowe skupiają się na mechanizmach funkcjonowania systemów niedemokratycznych (ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów wyborczych) oraz na przekształceniach systemów demokratycznych w formy niedemokratyczne; w życiu zawodowym specjalistka w zakresie realizacji projektów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalizacji procesów, doświadczona analityczka.

Aleksandra Prusak

Studentka III roku Politologii; Jej zainteresowania naukowe obejmują: polską transformację ustrojową i jej implikacje dla obecnej sceny politycznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego (ze szczególnym uwzględnieniem ruchów ekologicznych i feministycznych), psychologię polityki (zwłaszcza problem autorytaryzmu elektoratów polskich partii politycznych), myśl polityczną (zwłaszcza lewicową, a także zagadnienia związane z politycznością i populizmem); doświadczona organizatorka i aktywna młoda badaczka, znacząco zaangażowana w życie akademickie i realizację projektów naukowych (m.in. w ramach POB Anthropocene).

Bartłomiej Pychowski

Student II roku Politologii oraz I roku Studiów europejskich; Jego zainteresowania naukowe to m.in. przemiany społeczno-polityczne w strefie postradzieckiej, populizm w regionie Europy Zachodniej i w Polsce, bezpieczeństwo międzynarodowe, współczesna historia polityczna; aktywny działacz studencki, angażujący się w życie publiczne.

Wiktor Samek

Student III roku Politologii; Jego zainteresowania naukowe ukierunkowane są na problematykę nowych technologii i ich wpływ na dyskurs polityczny oraz relacje społeczno-polityczne, ponadto młody badacz zajmuje się zagadnieniami takimi jak: podziały społeczno-polityczne i treść podziału lewica-prawica, a także antropologią polityczną; aktywny młody naukowiec, doświadczony w zakresie analizie treści, wykonawca projektu naukowego w ramach programu „Szkoła Orłów”.

Kamil Sowa

Student III roku Stosunków międzynarodowych; Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim systemy polityczne, systemy partyjne, europejskie partie polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz problematyki europeizacji lewicowych partii politycznych), a także problematyka relacji partie-wyborcy, wraz z ewolucją poglądów partii oraz wpływu opinii elektoratów na stanowiska partii politycznych (i na odwrót); organizator i uczestnik wielu inicjatyw naukowych.

Młodzi badacze wchodzący w skład zespołu otrzymywać będą stypendia.

Na potrzeby realizacji niektórych zadań badawczych, zespół wspierany będzie przez współpracowników naukowych – studentów I i III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia.

Projekt jest ukierunkowany na badanie śladów przeszłości w teraźniejszości politycznej. Stwarza on dla studentów niezwykłą okazję do poznania procesu naukowego i sztuki opracowywania jego efektów, rozwoju kompetencji badawczych oraz różnorakich kompetencji miękkich, a także realizacji swych zainteresowań.

Zadania grupy badawczej będą się koncentrować na:

  1. analizie ideowo-politycznej spuścizny komunistycznej;
  2. analizie porównawczej ideologiczno-politycznego przekazu współczesnych partii komunistycznych, działających w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  3. analizie przejawów i form wykorzystywania komunistycznego dziedzictwa przez współczesne partie komunistyczne, celującej w ustalenie: 3.1. mechanizmów transformacji historycznego dorobku ideowo-politycznego w bieżący przekaz polityczny; 3.2. skali, zakresu takich działań; 3.3. adekwatności takich działań wobec uwarunkowań społeczno-politycznych państw Unii Europejskiej.

Członkowie zespołu badawczego przygotują wspólnie artykuły naukowe oraz program warsztatów badawczych.

 

Dziękujemy wszystkim studentom, którzy wzięli udział w konkursie, a jego zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życząc owocnej pracy badawczej.

Data opublikowania: 16.02.2022
Osoba publikująca: Jakub Żurawski