Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja „Podmioty pozapaństwowe jako determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych” - relacja

1 konferencja, 2 języki, 3 dni, 6 krajów, 18 paneli, 27 ekspertów, 29 studentów, 56 czynnych uczestników.

W dniach 9-11 grudnia odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Podmioty pozapaństwowe jako determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych” organizowana przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych (KSSM UJ). Wydarzenie odbyło się w pełni w formule wirtualnej i było podzielone na panele eksperckie oraz studenckie. O międzynarodowym charakterze konferencji świadczył udział ekspertów z aż 6 państw: Danii, Gruzji, Mołdawii, Polski, Ukrainy i Włoch.

Tematyka konferencji skupiała się na roli i znaczeniu podmiotów pozapaństwowych we współczesnym świecie. Z uwagi na rozległość tematu na konferencji pojawiły się zagadnienia takie jak: bezpieczeństwo międzynarodowe, wpływ podmiotów pozapaństwowych na narodowe interesy i kształtowanie polityki zagranicznej państw, międzynarodowe stosunki gospodarcze, quasi-państwa, ekologia, organizacje międzynarodowe, teorie stosunków międzynarodowych, dążenia separatystyczne oraz podmiotowość i wpływ narodów i ruchów społecznych oraz politycznych.

Konferencja trwała 3 dni, rozdzielone na panel otwierający konferencję, 7 paneli eksperckich, 7 paneli studencko-doktoranckich, wykład ekspercki, wywiad oraz panel publicystyczny.

„Podmioty pozapaństwowe jako determinanta współczesnych stosunków międzynarodowych” to jeden z największych projektów naukowych zorganizowanych przez KSSM, a konferencja jest jedynie jego pierwszą częścią – organizatorki konferencji planują wzbogacić wydarzenie o część drugą – pokonferencyjną publikację, poszerzającą wydawniczy dorobek KSSM UJ.

Fotorelacja z wydarzenia znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/KSSMUJ/posts/4638942762862246 , a transmisje z wszystkich paneli znajdują się na facebookowej stronie KSSM UJ.

Sukces konferencji nie byłby możliwy, gdyby nie ciepłe przyjęcie inicjatywy i pomoc ze strony opiekuna naukowego KSSM UJ, dr. Rafała Woźnicy, oraz zastępcy dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych, dr. hab. Piotra Bajora, prof. UJ, a także wszystkich pracowników i pracowniczek naukowych zaangażowanych w konferencję oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, patrona wydarzenia.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia przyszłych działań KSSM UJ na stronie: https://www.facebook.com/KSSMUJ . W razie chęci kontaktu z Kołem zapraszamy pod nowy adres mailowy: kssm@uj.edu.pl.

Relacja z konferencji została sporządzona przez organizatorki konferencji, Barbarę Stachurę (przewodniczacy.kssm@uj.edu.pl) oraz Katarzynę Sypień (sekretarz.kssm@uj.edu.pl).

Data publikacji: 18.12.2021
Osoba publikująca: Jakub Żurawski