Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeszcze parę lat temu nikt nie spodziewał się, że ponad wiekowa, brytyjska tradycja Uczelnianych Biur Karier zdobędzie taką popularność również w Polsce. Działające na Uniwersytecie Jagiellońskim Biuro Karier koncentruje swoją działalność na: doradztwie, szkoleniach oraz udzielaniu studentom i absolwentom informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku pracy i edukacji.

Odwiedź Biuro Karier UJ


ul.Straszewskiego 25/12, 31-113 Kraków

Co oferuje Biuro Karier UJ?

DORADZTWO:
- wskażemy jak efektywnie wykorzystać krótki okres studiów, aby w momencie ich ukończenia być poszukiwanym pracownikiem, - pomożemy w planowaniu rozwoju zawodowego,
- przedstawimy możliwości rozwijania umiejętności i nabywania nowych kompetencji.

SZKOLENIA:
- organizujemy warsztaty aktywizujące, które służą doskonaleniu umiejętności interpersonalnych wysoko cenionych wśród pracodawców. Od stycznia do sierpnia 2006 w warsztatach organizowanych przez biuro wzięło udział 290 osób.

INFORMACJA:
- to najbardziej pożądany "towar" na rynku pracy, a w 2005 roku udostępniliśmy naszym klientom ponad 1200 ofert pracy i praktyk oraz informacje o ponad 100 konkursach i programach stypendialnych,
- zapraszamy do udziału w branżowych spotkaniach z pracodawcami, podczas których opowiadają, czego oczekują od potencjalnych pracowników oraz co mogą im zaoferować. W ponad 20 prezentacjach firm zorganizowanych od stycznia do lipca 2006 roku wzięło udział 700 osób.

CENTRUM PRAKTYK STUDENCKICH
- studentów UJ zapraszamy do odbywania praktyk w Biurze Karier; jest to świetna okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania rynku pracy,
- współpracują z nami Ambasadorzy Wydziałowi Biura Karier - studenci, którzy na poszczególnych wydziałach rozpowszechniają informacje o działaniach biura.
Osoby chętne do współpracy z Biurem Karier w ramach Centrum zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych przez cały rok akademicki na adres: kariery@uj.edu.pl.
Centrum Praktyk Studenckich, to zespół, który działa w ramach Biura Karier. W każdym kwartale praktyki w biurze odbywa grupa studentów (od 4 do 6 osób), które wspierają jego działalność głównie w obszarze informacyjnym i szkoleniowym. Projekt realizowany jest od grudnia 2002 i dzięki tej inicjatywie już ponad 40 osób zdobyło tak cenione przez pracodawców doświadczenie.