Kierownik: mgr Agnieszka Basiarz - kustosz

 

mgr Małgorzata Kostecka-Strojniak - kustosz

 

mgr Joanna Kulig - kustosz 

 

mgr Joanna Łukasiewicz - kustosz

 

mgr Barbara Sułek - starszy bibliotekarz