Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki INPiSM UJ

Sprowadzanie materiałów do Biblioteki INPiSM UJ


1. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać pracownicy naukowi Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
2. Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne (jednorazowo 4 pozycje), których nie posiadają biblioteki krakowskie.
3. Biblioteka realizuje zamówienia na:

  • wypożyczenia krajowe,
  • kopie artykułów z czasopism.

4. Wszystkie materiały sprowadzone do Biblioteki udostępniane są na miejscu.
5. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych określa Biblioteka wypożyczająca.
6. Składając zamówienie należy podać dokładne dane zamawianej pozycji:
książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
czasopismo: tytuł czasopisma, rocznik, numer, autor artykułu, tytuł, strony.
7. Biblioteka nie realizuje zamówień z bibliotek zagranicznych, takie publikacje można sprowadzić za pośrednictwem Biblioteki Jagiellońskiej
(więcej informacji https://bj.uj.edu.pl/wypozyczalnia-miedzybiblioteczna)

Udostępnianie materiałów z Biblioteki INPiSM UJ

1. Biblioteka INPiSM UJ udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom krajowym.
2. Wypożyczane są książki, które są dostępne w Wypożyczalni i wydane po 1950 roku. W przypadku książek wydanych do 1949 roku włącznie możliwe jest uzyskanie kserokopii, stanowiącej nie więcej niż 1/3 objętości dzieła.
3. Wypożyczenie międzybiblioteczne możliwe jest na podstawie formularza WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA - formularz
4. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca (nie licząc czasu potrzebnego na przesyłkę).
5. Można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu, przetrzymanie książek skutkuje blokadą konta.
6. Biblioteka wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały i udostępnia je tylko na miejscu.
7. Zamówienia można składać na adres Biblioteki:

Biblioteka INPiSM UJ
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

8. Pytania dotyczące wypożyczeń międzybibliotecznych można kierować telefonicznie lub elektronicznie na adres:
bibliotekauj@interia.eu, osoba do kontaktu: Joanna Kulig joanna.j.kulig@uj.edu.pl
 

Formularze