Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fotorelacja z Sympozjum „Polska po 2015 roku – aspekty prawne i polityczne”

Fotorelacja z Sympozjum „Polska po 2015 roku – aspekty prawne i polityczne”

We wtorek 18 kwietnia br. odbyło się pierwsze Sympozjum z cyklu „Polska i Świat”:

Polska po 2015 roku – aspekty prawne i polityczne

Wydarzenie poświęcone było szczególnie doniosłemu problemowi zmian ustrojowo-politycznych w Polsce po 2015 roku. Przekształcenia zachodzące w państwie są wyraźne i głębokie – badacze reprezentujący różne dyscypliny naukowe (nauki o polityce, nauki prawne, nauki socjologiczne) zidentyfikowali ich kierunki i charakter. Są to zmiany w obszarze funkcjonowania podstawowych struktur ustrojowych państwa, instytucji oraz relacji społeczno-politycznych, a ich źródłem są decyzje polityczne rządzących, motywowane specyficznym stosunkiem do prawa, podmiotów polityki, praw obywatelskich, instytucji i norm społecznych. Sympozjum wyszło więc naprzeciw potrzebie krytycznego namysłu nad tymi zjawiskami i procesami oraz merytorycznej, niezideologizowanej dyskusji, a także możliwie zobiektywizowanych interpretacji, ocen i predykcji.

Organizatorami Sympozjum byli pracownicy i pracowniczki oraz studentki i studenci Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ: prof. dr hab. Piotr Kimla, dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ, dr Piotr Obacz, dr Maksymilian Galon, Zofia Bąk, Zuzanna Ciołka, Emilia Dałomis, Zofia Godlewska, Dominika Grzywa, Weronika Kus, Jakub Lelek, Jakub Prucia.

Wybitne postaci nauki oraz osobistości życia publicznego – autorytety w swych dziedzinach wiedzy i praktyki zawodowej dyskutowały w ramach dwóch paneli: „Prawo, ustrój, instytucje” oraz „Polityka”. W pierwszym panelu, prowadzonym przed red. Karolinę Lewicką (Radio TOK FM), wzięli udział: prof. dr hab. Ewa Łętowska (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Uniwersytet Jagielloński) oraz mec. Karolina Gierdal (Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kolektyw antyrepresyjny SZPIL(A), Prawniczki Pro Abo). W drugim panelu, prowadzonym przez dr hab. Brygidę Kuźniak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), wzięli udział: prof. dr hab. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab. Janusz Majcherek (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej).

Paneliści dyskutowali m.in. o takich zagadnieniach, jak: charakter zmian ustrojowo-politycznych w Polsce po 2015 roku oraz ich polityczne i społeczne źródła; stosunek rządzących do prawa, instytucji państwa oraz instytucji międzynarodowych, do zobowiązań międzynarodowych, do praw człowieka oraz implikacje tegoż dla funkcjonowania państwa; zagrożeń płynących z nieprzestrzegania i kwestionowania wielu demokratycznych reguł i liberalnych wartość, modelowych dla nowoczesnego państwa-członka UE; relacje między podmiotami polityki oraz polska scena polityczna; mechanizmy politycznego działania władz po 2015 roku; populizm polityczny; polityczna instrumentalizacji prawa; możliwości naprawy państwa; i wielu innych.

Sympozjum Polska po 2015 roku – aspekty prawne i polityczne było wydarzeniem, które zainaugurowało cykl sympozjów, debat i konfefencji „Polska i świat”.

Zobacz galerię zdjęć